Thùng đựng hàng

ứng dụng chính

Các phương pháp chính của việc sử dụng container được đưa ra dưới đây